понеділок, 8 лютого 2016 р.

Конспект уроку "Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея"


 Тема уроку:  Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів.   Закон Фарадея.
 Мета уроку: 
 • сформувати знання учнів про природу струму в розчинах і розплавах електролітів на основі електронних уявлень,використовуючи між- предметні зв’язки з хімією,
 •  навчити користуватися формулою для закону Фарадея під час розв’язування задач, розуміти фізичний зміст електрохімічного еквіваленту  речовини, 
 • розвивати логічне мислення учнів, вміння аналізувати.

Тип уроку: бінарний урок фізики і хімії, урок – дослідження, комбінований
Обладнання: фільтрувальний папір, скляна пластинка, водний розчин купрумсульфату, розчин двохромовокислого калію, батарейка, дріт, лампочка від ліхтарика, склянки, дистильована вода, цукор, сіль, розчин фенолфталеїну у спирті.
                                                   Хід уроку
1.Розминка
 Психологічна вправа «Програмування себе на успіх»
Напевно, кожен із вас відчував, яке то щастя, коли все вдається. Тоді ви відчуваєте за спиною крила, а в тілі надзвичайну легкість. Піднесіть руки ті, в кого були такі відчуття.
 Спробуйте згадати те надзвичайне відчуття польоту, нехай ваше тіло зазвучить мелодією – і успіх вам забезпечений! І обовязкова умова – ніколи не втрачайте надії!
2. Актуалізація опорних знань
 Інтелектмарафон з використанням інтерактивної дошки.
 • Електричним струмом називають…..
 • Електричний струм у металах створюють…
 • Розчини хімічних речовин проводять електричний струм, якщо речовина…
 • Електролітична дисоціація – це…
 • Атом складається з….
 • Позитивний йон –це…
 • Негативний йон – це…
 • Заряд електрона - …
 • Точковий заряд - …
 • Які речовини називають провідниками?
 • Які частинки створюють струм у металах?
 • Як ці частинки рухаються за відсутності електричного поля?
 • Як створюється електричний опір металевого провідника й від чого він залежить?
 • Чи під час проходження струму в металевих провідниках вільні електрони беруть участь у хаотичному русі?
 • Чи залежить опір металевого провідника від температури? Яка це залежність?

ІІІ. Мотивація  навчальної діяльності
Ви вже знаєте, рух яких частинок створює струм у металах. А які частинки створюють струм у рідинах? Чи всі рідини проводять струм?
Дослід 1. На монети намотуємо кінці мідних провідників (2-3 витки), які потім опускаємо в склянку з дистильованою водою. Складаємо електричне коло.  Лампочка не світиться. Електричного струму немає. Додаємо у воду цукор – результат від ємний.
Візьмемо  другу склянку з дистильованою водою і додамо у неї кілька крапель кислоти. Лампочка починає світитися, а навколо монет піднімаються бульбашки газів.
ІV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу
 Рідини за своїми властивостями діляться на провідники і діелектрики.
Речовини, водні розчини або розплави яких є провідниками , називаються електролітами.
Чому розчин кислоти проводить електричний струм? Вода має властивість у 81 раз послабляти дію електричних звязків у хімічній сполуці. Молекула кухонної солі у водному розчині дисоціює на позитивні йони Na  і негативні Cl  , а молекула кислоти – на позитивні йони Гідрогену та негативні йони кислотного залишку. Відбувається процес електролітичної дисоціації. Зворотній процес називається  рекомбінацією.
Якщо підвести до розчину електричний струм, опустивши електроди і  зєднавши їх з полюсами джерела струму, то під дією електричного поля йони почнуть впорядковано рухатися: позитивні йони Гідрогену – до негативного електрода - катода, а негативні йони – до позитивного електрода – анода. В колі виникає електричний струм.  Позитивні йони називаються катіонами, а негативні – аніонами.
На електродах  відбувається процес перетворення йонів у нейтральні молекули . Ми бачимо бульбашки газу, що виділяється, і утворення шару речовини. Цей процес називають електролізом.
Дослід 2.
У склянку наливаємо розчин кухонної солі і додаємо 2-3 краплі розчину фенолфталеїну у спирті. Замикаємо коло. Спостерігаємо виділення бульбашок газу і утворення біля катода малинової плями, що розширюється.
Дослід 3.
Фільтрувальний папір просочуємо розчином кухонної солі і закріплюємо на скляній пластинці. Зверху на неї кладемо дві такі ж смужки паперу, просочені відповідно мідним купоросом і розчином двохромовокислого калію і з єднані: перша з позитивним полюсом джерела струму, а друга – з негативним. Спостерігаємо появу біля катода жовтої  смуги, а біля анода – синьої.
Досліди можуть проводити наперед підготовлені учні.
Уперше явище електролізу докладно дослідив англійський фізик Майкл Фарадей. У 1834 році він експериментально встановив, що за певний час даний струм завжди виділяє з розчину електроліту ту саму кількість даного хімічного елемента. Так були сформульовані закони Фарадея.
1-ий закон Фарадея.
Маса речовини, яка виділилася на електроді під час електролізу,  пропорційна силі струму та часу його проходження закон.
                       m=kIt, де    k- електрохімічний еквівалент, який чисельно дорівнює  масі речовини, що виділилася на електроді за 1 с під час проходження струму силою 1А.
2-ий закон Фарадея.
Електрохімічні еквіваленти речовин прямо пропорційні відношенням їхніх атомних мас до валентності.      
Робота з підручником .  Аналіз таблиці електрохімічних еквівалентів.


V.Розвязування задач

1.Під час електролізу розчину цинк сульфату виділилося 2,45 г цинку. Визначте електрохімічний еквівалент цього металу, якщо крізь електроліт протягом 60 хв проходив електричний струм 2 А.


               
2.Унаслідок електролізу розчину хлоридної (соляної кислоти) HCl на катоді за деякий час виділилося 75 г водню. Скільки хлору виділилося за цей самий час на аноді? Електрохімічні еквіваленти водню й хлору відповідно дорівнюють 0,0104 і 0,367 мг/Кл.
3. Скільки часу потрібно для нікелювання металевого тіла площею 120 см2, якщо товщина поверхні має становити 0,03 мм? Сила струму дорівнює 0,5 А.


VI. Узагальнення знань
Учні самостійно складають опорний конспект, обмінюються з сусідом по парті і проговорюють тему.

VII. Підсумки уроку. Домашнє завдання.

Вивчити теоретичний матеріал уроку.
Розв язати  2 задачі за посібником
Додатково. Підготувати повідомлення «Практичне застосування електролізу»

Доцільно використати презентацію з курсу Фізика 9, яку можна   завантажити за посилання    Презентація 

Конспект уроку (Word)

пʼятниця, 22 січня 2016 р.

Взаємодія тіл. Сила (7 клас)

Вітаю ! Рада спілкуватися з вами і сподіваюся, що це спілкування буде успішним.
Кілька цікавих настанов  щодо ПРОГРАМУВАННЯ  СЕБЕ НА УСПІХ!
·       Є те, що я вмію робити краще за інших.
·       Успіх – мій природний стан.
·       Я процвітаю!
·       Я завжди максимально викладаюся на своїй роботі.
·       Я – успішна людина. Мені вдається все, за що я беруся.
·       Усе, що відбувається, - для мого блага. Вже зараз  закладаються

найщасливіші можливості для мене.

     7 клас  Про взаємодію і не тільки....

Іноді, прокинувшись уранці, ми маємо поганий настрій. І ми не можемо зрозуміти, звідки така напасть. А буває, що настрій псується, коли хтось штовхає нас у переповненому тролейбусі. Тоді ми знаємо, хто зробив нам зле. Ньютон у тролейбусах не їздив, але чітко знав, що говорити про силу можна лише за умови існування хоча б двох тіл: тоді зрозуміло, хто штовхається, а в кого псується  настрій. Утім, сам же Ньютон і довів, що під час штовхання настрій у першого тіла також не покращиться – дія сили завжди супроводжується такою самою протидією!
Типи фізичних взаємодій:
·       гравітаційна ( сила всесвітнього тяжіння)
·       електромагнітна ( сила пружності, сила тертя)
·       сильна (ядерна)
·       слабка
Сила є причиною зміни швидкості тіла або його деформації.


Для вивчення теми та повторення попереднього матеріалу раджу скористатися блогом вчителя фізики Ляховської Оксани Євгенівни  
Для опрацювання даної теми перейдіть за посилання  

Дайте відповідь на питання:
1.     Чим характеризується сила? Як графічно зобразити силу?
2.     Що називається рівнодійною силою? Як додати сили, які діють вздовж однієї прямої?
3.     На тіло діють три сили, спрямовані вздовж однієї прямої. Чому дорівнює рівнодійна сил, якщо F1 = 3Н,  F2= 5 Н, F3= 4Н? скільки відповідей має задача? Зробіть рисунки.
4.     На тіло діють дві сили, спрямовані вздовж прямої.Чому дорівнює рівнодійна сил, якщо F1= 8 Н,   F2=11 Н? Скільки відповідей має задача? Зробіть рисунки.
5.     Заповніть таблицю

Фізична величина
Означення фізичної величини
Позначення фізичної величини
Векторна чи скалярна
Одиниці
Як виміряти величину
Сила       6. Наведіть приклади з  літературних джерел, у яких є описи дії різних сил.

Електричний струм в розчинах та розплавах електролітів (9 клас)

Вітаю ! Рада спілкуватися з вами і сподіваюся, що це спілкування буде успішним.
Кілька цікавих настанов  щодо ПРОГРАМУВАННЯ  СЕБЕ НА УСПІХ!
·       Є те, що я вмію робити краще за інших.
·       Успіх – мій природний стан.
·       Я процвітаю!
·       Я завжди максимально викладаюся на своїй роботі.
·       Я – успішна людина. Мені вдається все, за що я беруся.
·       Усе, що відбувається, - для мого блага. Вже зараз  закладаються
найщасливіші можливості для мене.

Тема: Електричний струм в розчинах та розплавах електролітів. Закон Фарадея.


Спробуйте відповісти на запитання:
 -  Рідини належать до провідників електрики чи до діелектриків?
 - Чи буде проходити електричний струм через чисту воду? Через суху сіль?      Через розчин солі?
     До  конспекту  учня:
Речовини, водні розчини (розплави)  яких є провідниками називають електролітами.
Розпад молекул електроліту на йони під дією  розчинника – електролітична дисоціація. Зворотній  процес – рекомбінація.
Процес виділення речовини на електродах у ході протікання електричного струму через розчин або розплав електроліту –електроліз.
Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів являє собою напрямлений рух вільних йонів.
   Уперше явище електролізу дослідив англійський фізик Майкл Фарадей. У 1834 році він експериментально встановив, що за певний час даний струм завжди виділяє з розчину електроліту ту саму кількість даного хімічного елемента. Таким чином, учений сформулював закони, які назвали законами Фарадея.
Закон електролізу Фарадея,
      Маса речовини, яка виділилася на електроді під час електролізу, пропорційна силі струму та часу його проходження
                        m=kIt ,     або          m= kq ( k – електрохімічний еквівалент)

Завдання для само опрацювання:
1.    Вивчити  §23, скласти опорний  конспект
2.    Розвязати задачі 181,183 ст.111 підручника
3.    Додаткове завдання. Підготувати повідомлення про М.Фарадея

Контрольні запитання:
1.     Чому кристали з йонним зв язком є електролітами?
2.     Поясніть механізм винекнення струму в електролітах?
3.     Що показує значення електрохімічного еквіваленту певної речовини?


             Можна використати: матеріали вікіпедії та блогу вчителя фізики Ляховської Оксани Євгенівни  , а саме уроку 35

Механічна робота. Потужність (8 клас)

Вітаю ! Рада спілкуватися з вами і сподіваюся, що це спілкування буде успішним.
Кілька цікавих настанов  щодо ПРОГРАМУВАННЯ  СЕБЕ НА УСПІХ!
·       Є те, що я вмію робити краще за інших.
·       Успіх – мій природний стан.
·       Я процвітаю!
·       Я завжди максимально викладаюся на своїй роботі.
·       Я – успішна людина. Мені вдається все, за що я беруся.
·       Усе, що відбувається, - для мого блага. Вже зараз  закладаються

найщасливіші можливості для мене.

Тема уроку: Механічна робота. Потужність.

«Робота» в побуті та  у фізиці.
У побуті роботою ми називаємо діяльність, яка втомлює людину. Втомитися можна, нерухомо сидячи за столом під час гри у шахи або лежачи на канапі і читаючи підручник з фізики. Дуже втомлюється вартовий, який нерухомо стоїть на чатах. Є народна приказка: «Щоб рибку  їсти, треба у воду лізти».  Вона відображає життєвий досвід народу – корисні для себе наслідки цілеспрямованих дій людина отримує при переміщеннях тіл, на які діють сили.
У фізиці переміщення тіл вивчають як наслідок виконання механічної роботи. Щоб не переплутати «фізичну» роботу з будь – якою іншою діяльністю, її називають механічною роботою.
3 умови, за яких механічна робота виконується:
·       На тіло під час виконання роботи безперервно діє сила;
·       Тіло під час виконання роботи рухається (якщо не все тіло цілком, то принаймні окремі його частини);
·       Напрям сили, що виконує роботу, не перпендикулярний до напрямку руху тіла.
Якщо хоча б одна з цих умов не виконується, то механічна робота дорівнює нулю.
А тепер порівняйте механічну роботу, що виконує ескаватор, який завантажує піском машину, і роботу, яку виконує робітник, що завантажує таку саму машину піском за допомогою лопати. Робота однакова.
А чи має значення час,за який буде виконана ця робота?
Фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи – це потужність.
  Завдання для само опрацювання:
1.     Опрацювати  § 41 та  §47 підручника (контрольні запитання до змісту   параграфів)
2.     Скласти опорний конспект
3.     Розв язати : вправа 24 (5), вправа 29 (3)
4.     Експериментальне завдання. Визначити роботу, яку виконує людина під час ходьби, якщо вона становить приблизно 1/20 тієї роботи, яка була б потрібна для піднімання цієї самої людини на висоту, що .дорівнює довжині шляху.
5.     Додатково : підготувати повідомлення «Життя та діяльність Д.Джоуля», «Діапазони потужностей у природі та техніці».